Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կետի աբսցիսը/օրդինատը

Բարդություն հեշտ

1
2. Կետի կոորդինատները

Բարդություն հեշտ

2
3. Կետը կիսահարթության մեջ

Բարդություն հեշտ

2
4. Տրված կետը կոորդինատային առանցքի վրա

Բարդություն հեշտ

1
5. Կետը քառորդում

Բարդություն հեշտ

2
6. Տրված կետը կիսահարթությունների մեջ

Բարդություն միջին

3
7. Չորս կետեր

Բարդություն միջին

3
8. Համաչափ կետը

Բարդություն միջին

3
9. Կետերի աբսցիսները

Բարդություն միջին

1
10. Համաչափ կետի որոշումը

Բարդություն միջին

3
11. Մասշտաբները կոորդինատային առանցքների վրա

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար