Կոորդինատային հարթության վրա վերցված են \(R\) և \(B\) կետերը՝ \(R\) կետը երրորդ քառորդից է, իսկ \(B\) կետը` չորրորդ քառորդից: Համեմատիր այդ կետերի աբսցիսները:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: