Կոորդինատային հարթության վրա վերցված է (0;34) կոորդինատներով կետը:
 
Որոշիր \(x\)-երի առանցքի նկատմամբ նրան համաչափ կետի կոորդինատները:
 
Պատասխան՝ \((\); \()\)