Հարթության վրա տարված են \(x\)-երի և \(y\)-ների առանցքները: \(x\)-երի առանցքի վրա միավոր հատվածի երկարությունը հավասար է 3սմ, իսկ \(y\)-ների առանցքի վրա՝ 9սմ:
 
Արդյո՞ք մասշտաբներն առանցքների վրա ճիշտ են ընտրված կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգ ներմուծելու համար: