Բարդության աստիճանը
00:25:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Կետի աբսցիսը/օրդինատը 1Մ.
2. Կետը կիսահարթության մեջ 2Մ.
3. Տրված կետը կոորդինատային առանցքի վրա 1Մ.
4. Տրված կետը կիսահարթությունների մեջ 3Մ.
5. Համաչափ կետը 3Մ.