Բարդության աստիճանը
00:30:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13.5Մ.
1. Շրջանագծի կենտրոնն ու շառավիղը 1.5Մ.
2. Տրված կենտրոնով և շառավղով շրջանագիծը 2Մ.
3. Շրջանագծի հավասարման կազմումը 3Մ.
4. Շրջանագծի կետերը 4Մ.
5. Կետի դիրքը շրջանագծի նկատմամբ 3Մ.