Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Շրջանագծի կենտրոնն ու շառավիղը

Բարդություն հեշտ

1.5
2. Շրջանագծի հատման կետերը կոորդինատային առանցքների հետ

Բարդություն հեշտ

2
3. Տրված կենտրոնով և շառավղով շրջանագիծը

Բարդություն հեշտ

2
4. Կետը շրջանագծի վրա է կամ ոչ

Բարդություն հեշտ

1
5. Շրջանագծի հավասարման կազմումը

Բարդություն միջին

3
6. Շրջանագծի և ուղղի հատումները

Բարդություն միջին

3
7. Շրջանագծի կետերը

Բարդություն միջին

4
8. Կետի դիրքը շրջանագծի նկատմամբ

Բարդություն միջին

3
9. Շրջանագծի կենտրոնը

Բարդություն միջին

4
10. Շրջանագծի շառավիղը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար