Շրջանագծի կենտրոնը \(C\)3;20 կետն է, իսկ շառավիղը՝ R=13
 
Գրիր այդ շրջանագծի հավասարումը:
 
xi2+yi2=i