Գտիր  x2+y2=225 շրջանագծի հատման կետերը կոորդինատային առանցքների հետ:
 
Առաջինը գրիր աբսցիսների առանցքի դրական կիսաառանցքի վրա գտնվող A կետի կոորդինատները: Մյուս կետերը գրիր ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:
 
Ai;i 
 
Bi;i
 
Ci;i
 
Di;i