Որոշիր բերված հավասարումով տրված շրջանագծի \(O\) կենտրոնն ու \(R\) շառավիղը:
 
1. x2+y2=1
 
\(O\)\((\);\()\)
 
\(R\)\(=\) 
 
 
2. x+172+y142=100
 
\(O\)\((\);\()\)
 
\(R\)\(=\)