Արդյո՞ք B8;22 կետը գտնվում է x82+y222=222 շրջանագծի վրա:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: