Շրջանագծի կենտրոնը C2;4 կետն է:
 
Գրիր շրջանագծի հավասարումը, եթե...
 
1. ...շրջանագիծը շոշափում է \(Ox\) առանցքը՝
 
xi2+yi2=i
 
2. ...շրջանագիծը շոշափում է \(Oy\)՝
 
xi2+yi2=i