Տրված են x2+y2=25 շրջանագիծը և y=b ուղիղը:
 
Գտիր \(b\)-ի արժեքն այնպես, որ ...
 
1. ...ուղիղը շրջանագծի հետ ունենա մեկ ընդհանուր կետ՝
 
biiև bii
 
2. ...ուղիղը շրջանագծի հետ ունենա երկու ընդհանուր կետ՝
 
biiև bii
 
3. ...ուղիղը շրջանագծի հետ ընդհանուր կետ չունենա՝
 
biiև bii
 
\(=\), \(<\), \(>\) նշանները և \(b\)-ի արժեքները տեղադրիր՝ պահպանելով թվային առանցքի ուղղությունը՝ ձախից աջ: