Շրջանագիծը տրված է x2+y2=169 բանաձևով:
 
1. Գտիր շրջանագծի վրա գտնվող այն կետերը, որոնց աբսցիսը հավասար է 13-ի:
 
Առաջինը տեղադրիր փոքր օրդինատ ունեցող կետի կոորդինատները:
  
Եթե երկրորդ կետը չկա, ապա նրա փոխարեն նորից գրիր առաջին կետի կոորդինատները:
  
Ai;i
 
Bi;i
 
2. Գտիր շրջանագծի վրա գտնվող այն կետերը, որոնց օրդինատը հավասար է −5-ի:
 
Առաջինը տեղադրիր փոքր աբսցիս ունեցող կետի կոորդինատները:
 
Եթե երկրորդ կետը չկա, ապա նրա փոխարեն նորից գրիր առաջին կետի կոորդինատները: 
  
Ci;i
 
Di;i