Շրջանագիծը տրվում է x2+y2=16 բանաձևով:
 
Որոշիր տրված կետի դիրքը շրջանագծի նկատմամբ:
 
1. B1;2 կետը գտնվում է
 
 
2. C5;4 կետը գտնվում է
 
 
3. A4;0 կետը գտնվում է