16;28 կոորդինատներով \(M\) կետը և 12;26 կոորդինատներով \(N\) կետը գտնվում են միևնույն շրջանագծի վրա, և \(MN\) հատվածը այդ շրջանագծի տրամագիծն է: Որոշիր  շրջանագծի \(C\) կենտրոնի կոորդինատները:
 
Պատասխան՝ Ci;i