Որոշիր A0;25 կետով անցնող և աբսցիսների առանցքին զուգահեռ ուղղի հավասարումը:
 
Պատասխան՝ y=i