Բարդության աստիճանը
00:30:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14Մ.
1. Կոորդինատային առանցքի վրա գտնվող կետով անցնող ուղիղը 1Մ.
2. Կետը ուղղի վրա է կամ ոչ 2Մ.
3. Կոորդինատային առանցքների հետ ուղղի հատման կետերը 4Մ.
4. Տրված կետերով անցնող ուղիղ 4Մ.
5. Ուղղի հավասարման ազատ անդամը 3Մ.