Գրիր ուղղի հավասարումը, որը \(Ox\) առանցքը հատում է 4 կետում, իսկ \(Oy\) առանցքը՝ 10 կետում:
 
xi+yi1=0