Գրիր այն ուղղի հավասարումը՝ ax+by+c=0, որի բոլոր կետերը հավասարահեռ են A4;4 և B10;10 կետերից:
  
Թվերը մի կրճատիր:
  
ix+iy+i=0