Տրված է x+y+c=0 ուղիղը: Գտիր ուղղի հավասարման \(c\) ազատ անդամը, եթե հայտնի է, որ ուղիղն անցնում է 59;8 կետով:
 
\(c\)\(=\)