Պարզիր A-5;0 և B0;3 կետերով անցնող ուղղի հավասարումը:
 
Գործակիցներն ամբողջ թվեր են:
  
ix+iy+i=0