Տրված ուղիղը անցնում է \(A\)1;-1 և \(B\)2;0 կետերով:
 
Որոշիր այդ ուղղի հավասարումը:
 
ix+iy+i=0