Տրված է 2x2y+42=0 ուղիղը:
 
Գտիր այն կետերը, որոնցում ուղիղը հատում է կոորդինատային առանցքները:
 
1. \(Ox\) առանցքի հետ հատման կետը՝ \((\) \()\)
 
2. \(Oy\) առանցքի հետ հատման կետը՝ \((\);\()\)