Քանի՞ նիստ և կող ունի 13-անկյուն բուրգը:
 
13-անկյուն բուրգն ունի  նիստ և  կող: