Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բուրգի ծավալի հաշվարկը, երբ տրված են հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը

Բարդություն հեշտ

2
2. Քառանկյուն բուրգի ծավալի որոշումը, երբ տրված են հիմքի անկյունագծերն ու բարձրությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Պնդման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Բուրգի ծավալի բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
5. Բուրգի նիստերի ու կողերի քանակական հաշվարկը

Բարդություն հեշտ

2
6. Բուրգի բարձրության որոշումը, երբ տրված է ծավալը

Բարդություն հեշտ

2
7. n-բուրգի նիստերի քանակի որոշումը

Բարդություն միջին

3
8. Հավասարամեծ հիմքերով բուրգերի ծավալների հաշվարկը

Բարդություն միջին

3
9. Կանոնավոր եռանկյուն բուրգի ծավալի հաշվարկը

Բարդություն միջին

4
10. Կանոնավոր վեցանկյուն բուրգի ծավալի հաշվարկը

Բարդություն միջին

4
11. Քառանկյուն բուրգի ծավալի որոշումը

Բարդություն միջին

4
12. Ուղղահայաց կողերով բուրգի ծավալի հաշվարկը

Բարդություն բարդ

6
13. Քառանկյուն բուրգի հարթագծի որոշումը, երբ տրված է ծավալը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Բուրգի ծավալը» թեմայից

Բարդություն միջին

10

Նյութեր ուսուցչի համար