Եռանկյուն բուրգի 10 սմ, 5 սմ, 15 սմ երկարություններով երեք կողերը փոխուղղահայաց են: Որոշիր բուրգի ծավալը:
 
Պատասխան՝ V=iսմ3: