Կանոնավոր քառանկյուն բուրգի ծավալը 10800 սմ³ է, իսկ հիմքի կողմը՝ a=30 սմ:
 
Որոշիր բուրգի \(h\) հարթագիծը:
 
Պատասխան՝ \(h\)\(=\) սմ: