Բարդության աստիճանը
00:30:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Բուրգի ծավալի հաշվարկը, երբ տրված են հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը 2Մ.
2. Պնդման ձևակերպումը 2Մ.
3. Բուրգի ծավալի բանաձևը 1Մ.
4. Բուրգի բարձրության որոշումը, երբ տրված է ծավալը 2Մ.
5. n-բուրգի նիստերի քանակի որոշումը 3Մ.