Տրված է կանոնավոր քառանկյուն բուրգ, որի բոլոր կողերը հավասար են 78 սմ:
 
Հաշվիր բուրգի ծավալը:
 
Պատասխան՝ V=ii սմ³