Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բուրգի ծավալը Բուրգի ծավալը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բուրգի ծավալի հաշվարկը, երբ տրված են հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել բուրգի ծավալը
2. Քառանկյուն բուրգի ծավալի որոշումը, երբ տրված են հիմքի անկյունագծերն ու բարձրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել քառանկյուն բուրգի ծավալը
3. Պնդման ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ձևակերպել ճիշտ պնդումը
4. Բուրգի ծավալի բանաձևը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը
5. Բուրգի նիստերի ու կողերի քանակական հաշվարկը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել բուրգի նիստերի ու կողերի քանակը
6. Բուրգի բարձրության որոշումը, երբ տրված է ծավալը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել բուրգի բարձրությունը
7. n-բուրգի նիստերի քանակի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել n-անկյուն բուրգի նիստերի քանակը
8. Հավասարամեծ հիմքերով բուրգերի ծավալների հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել հավասարամեծ հիմքերով բուրգերի ծավալները
9. Կանոնավոր եռանկյուն բուրգի ծավալի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր եռանկյուն բուրգի ծավալը
10. Կանոնավոր վեցանկյուն բուրգի ծավալի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր վեցանկյուն բուրգի ծավալը
11. Քառանկյուն բուրգի ծավալի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել քառանկյուն բուրգի ծավալը
12. Ուղղահայաց կողերով բուրգի ծավալի հաշվարկը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել ուղղահայաց կողերով բուրգի ծավալը
13. Քառանկյուն բուրգի հարթագծի որոշումը, երբ տրված է ծավալը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել քառանկյուն բուրգի հարթագիծը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բուրգի ծավալը» թեմայից 00:30:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ բուրգի ծավալի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բուրգի ծավալը» թեմայից 00:25:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ բուրգի ծավալի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բուրգի ծավալը» թեմայից 00:35:00 միջին 29Մ. Առաջադրանքներ բուրգի ծավալի վերաբերյալ