Քառանկյուն բուրգի հիմքում 5 սմ և 7 սմ անկյունագծերով շեղանկյուն է:
 
Գտիր բուրգի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը 39  սմ է:
 
Պատասխան՝  սմ3: