6-անկյուն բուրգի հիմքի մակերեսը 35 սմ² է, իսկ բարձրությունը՝ 12 սմ:
 
1. Հաշվիր բուրգի ծավալը:  
 
Պատասխան՝  սմ3:
 
2. Որքա՞ն կդառնա բուրգի ծավալը, եթե նրա հիմքում տեղադրեն տրվածին հավասարամեծ 13-անկյուն՝ չփոխելով բուրգի բարձրությունը:
 
Պատասխան՝  սմ3:
 
3. Որքա՞ն կդառնա բուրգի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը ավելացնեն 15 անգամ՝ չփոխելով բուրգի հիմքը:
 
Պատասխան՝  սմ3: