Բուրգի ծավալը
Դիտարկենք \(a\) կողմով խորանարդ, որում տարված են նրա անկյունագծերը:

Reg_cetrst_pr.png
 
Արդյունքում խորանարդը տրոհվում է վեց հավասար կանոնավոր քառանկյուն բուրգերի, որոնց գագաթը անկյունագծերի հատման կետն է:
 
Քանի որ խորանարդի ծավալը հավասար է՝ V խ=a3, ապա բուրգերից յուրաքանչյուրի ծավալը կլինի Vբուրգ=a36
 
Հաշվի առնելով, որ բուրգերի հիմքերը խորանարդի նիստերն են՝ S հիմք=a2 մակերեսով, իսկ բարձրությունները հավասար են խորանարդի կողի կեսին՝ H=a2, ձևափոխենք բուրգի ծավալի ստացած բանաձևը՝
 
Vբուրգ=a36=13a2a2=13S հիմքH
 
Պարզվում է, որ ստացված բանաձևը ճիշտ է կամայական բուրգի համար:
 
Reg_cetrst_piram11.png
Բուրգի ծավալը հավասար է նրա հիմքի մակերեսի և բարձրության արտադրյալի երրորդ մասին՝

Vբուրգ=13SհիմքH
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, «Զանգակ», 2013