Տրված է այս գլանը:
 
գլան.png
 
Ո՞րն է գլանի ծավալի հաշվման բանաձևը:  
 
Ընտրիր ճիշտ բանաձևը: