Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գլանի ծավալի հաշվարկը, երբ տրված են հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գլանի ծավալի հաշվարկը, եթե տրված են հիմքի շառավիղն ու բարձրությունը

Բարդություն հեշտ

1
3. Գլանի ծավալի բանաձևը

Բարդություն հեշտ

2
4. Գլանի բարձրության որոշումը, երբ տրված է ծավալը

Բարդություն հեշտ

2
5. Տարբեր բարձրություններով գլանների ծավալների հաշվարկը

Բարդություն հեշտ

2
6. Պնդումներ գլանի և ներգծյալ պրիզմայի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
7. Գլանի ծավալի հաշվարկը, երբ նրան ներգծված է կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմա

Բարդություն միջին

3
8. Գլանի առանցքային հատույթի մակերեսի հաշվարկը, երբ տրված է ծավալը

Բարդություն միջին

4
9. Գլանի և ներգծյալ պրիզմայի ծավալների հաշվարկը

Բարդություն միջին

3
10. Գլանի ծավալի մոտավոր հաշվարկի սխալանքը

Բարդություն բարդ

5
11. Գլանի ծավալի որոշումը, երբ նրան ներգծված է եռանկյուն պրիզմա

Բարդություն բարդ

6
12. Տարայի ծավալի որոշումը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Գլանի ծավալը» թեմայից

Բարդություն միջին

10

Նյութեր ուսուցչի համար