Գլանին ներգծված է կանոնավոր եռանկյուն պրիզմա, որի հիմքի կողմը 3 սմ է, իսկ բարձրությոնը՝ 16 սմ:
 
1. Հաշվիր պրիզմայի ծավալը:
 
Պատասխան՝ V պրիզմա=ii սմ³:
 
2. Հաշվիր գլանի ծավալի մոտավոր արժեքը՝ համարելով π3
 
Պատասխան՝ Vգլանi սմ³: