Տարան ունի 8 դմ բարձրությամբ գլանի տեսք:
 
Տարան կիսով չափ լցված է ջրով, որի ծավալը հավասար է 196π դմ³:
 
Որքա՞ն կլինի ջրի մակարդակի բարձրությունը, եթե տարան շրջեն և հորիզոնական տեղադրեն:
 
Պատասխան՝  դմ: