Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Գլանի ծավալի հաշվարկը, երբ տրված են հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը 1Մ.
2. Գլանի ծավալի բանաձևը 2Մ.
3. Գլանի բարձրության որոշումը, երբ տրված է ծավալը 2Մ.
4. Պնդումներ գլանի և ներգծյալ պրիզմայի վերաբերյալ 2Մ.
5. Գլանի ծավալի հաշվարկը, երբ նրան ներգծված է կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմա 3Մ.