Գլանի ծավալը
Հիշենք, որ պրիզմայի ծավալը հավասար է հիմքի մակերեսի և բարձրության արտադրյալին՝
 
V=Sհիմքh
Հիմնավորենք, որ նույն կանոնը գործում է նաև գլանի դեպքում:
 
Դիցուք՝ \(r\) շառավղով և \(h\) բարձրությամբ գլանին ներգծված է կանոնավոր \(n\)-անկյուն պրիզմա: 
 
Յուրաքանչյուր այդպիսի պրիզմայի ծավալը դիտարկվող գլանի ծավալի մոտավոր արժեքն է:
 
Որքան մեծ է \(n\)-ը, այնքան ճշգրիտ է մոտավոր արժեքը: 
 
gl1.png
 
Պատկերացնենք, թե n
 
\(n\)-ը անվերջ մեծացնելիս, պրիզմայի ծավալը «ձգտում է» գլանի ծավալին:
 
Քանի որ պրիզմայի ծավալը հավասար է հիմքի մակերեսի և բարձրության արտադրյալին, ապա նույնը տեղի է ունենում գլանի ծավալի դեպքում: 
Այսպիսով, գլանի ծավալը հավասար է հիմքի մակերեսի և բարձրության արտադրյալին՝

V=πr2h
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, «Զանգակ», 2013