Գլանին ներգծված է կանոնավոր n-անկյուն պրիզմա:
 
Նշիր գլանի և պրիզմայի վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: