Գնդի շառավիղը 6 սմ է:
 
Որոշիր կիսագնդի ծավալը:
 
Պատասխան՝ V կիսագունդ=iπ: