Գլանի բարձրությունը 18 սմ է: Գլանին ներգծված է գունդ:
 
1. Հաշվիր գլանի ծավալը:  
 
Պատասխան՝ V գլան=iπ սմ3
 
2. Հաշվիր գնդի ծավալը:
 
Պատասխան՝ Vգունդ=iπ սմ3