9 սմ կողմով քառակուսին պտտվում է իր կողմի շուրջ:
 
Որոշիր առաջացած գլանի բարձրությունն ու ծավալը և նրան ներգծված գնդի շառավիղն ու ծավալը (համարիր, որ π3)
 
1)H=iսմ2)Vգլանiսմ33)R=iսմ4)Vգունդiսմ3