Տրված է 8 սմ շառավղով մետաղյա գունդ: 
 
7 սմ շառավղով քանի՞ գունդ կարելի է ձուլել այս գնդից:
 
Պատասխան՝  գունդ: