Գլանին ներգծված է գունդ:
 
Դա նշանակում է հետևյալը:
 
  և հիմքերի   գնդային :