Գլանին ներգծված է գունդ:
 
Ընտրիր  գլանի և գնդի վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: