Կոնին ներգծված է կանոնավոր եռանկյուն բուրգ, որի հիմքի կողմը 7 սմ է, իսկ բարձրությունը՝ 27 սմ:
 
1. Հաշվիր բուրգի ծավալը:
 
Պատասխան՝ Vբուրգ=ii սմ³:
 
2. Հաշվիր կոնի ծավալի մոտավոր արժեքը՝ համարելով π3
 
Պատասխան՝ Vկոնi սմ³: