Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոնի ծավալի որոշումը, տրված են հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Պնդման ճիշտ ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

2
3. Կոնի ծավալի բանաձևը

Բարդություն հեշտ

2
4. Կոնի բարձրության որոշումը՝ տրված է ծավալը

Բարդություն հեշտ

2
5. Կոնի ծավալի հաշվարկը՝ տրված են հիմքի շառավիղն ու բարձրությունը

Բարդություն հեշտ

2
6. Պնդումներ կոնի և ներգծյալ բուրգի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
7. Մի քանի կոների ծավալների հաշվարկը

Բարդություն միջին

3
8. Կոնի ծավալի որոշումը, երբ նրան ներգծված է կանոնավոր վեցանկյուն բուրգ

Բարդություն միջին

3
9. Կոնի առանցքային հատույթի մակերեսի հաշվարկը. տրված է նրա ծավալը

Բարդություն միջին

4
10. Կոնի ծավալի հաշվարկի վերաբերյալ պնդումներ

Բարդություն միջին

3
11. Կոնի ծավալի մոտավոր հաշվարկի սխալանքը

Բարդություն բարդ

6
12. Կոնի և իրեն ներգծված եռանկյուն բուրգի ծավալների հաշվարկը

Բարդություն բարդ

6
13. Կոնի հարթագիծը, տրված է ծավալը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Կոնի ծավալը» թեմայից

Բարդություն միջին

14

Նյութեր ուսուցչի համար