Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14Մ.
1. Կոնի ծավալի որոշումը, տրված են հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը 1Մ.
2. Պնդման ճիշտ ձևակերպումը 2Մ.
3. Պնդումներ կոնի և ներգծյալ բուրգի վերաբերյալ 1Մ.
4. Մի քանի կոների ծավալների հաշվարկը 3Մ.
5. Կոնի առանցքային հատույթի մակերեսի հաշվարկը. տրված է նրա ծավալը 4Մ.
6. Կոնի ծավալի հաշվարկի վերաբերյալ պնդումներ 3Մ.